List do Rodziców

Szanowni Rodzice!

Pragnę podziękować za wypełnienie ankiet. Wnikliwie wszystkie przeanalizowaliśmy, to co było możliwe już zostało poprawione mam na uwadze dostęp do strony internetowej każdej grupy. W najbliższych dniach przekażę nauczycielom prośbę by jak najczęściej rozmawiały z Państwem o postępach dzieci. Kontakt bezpośredni jest niemożliwy – Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 19. 11. 2020 r. Jak tylko będzie odwołane zaproszę Państwa do budynku tak jak dawniej. Zapewniam, że nam też bardzo brakuje rozmów z Państwem.

W ankiecie padło pytanie kiedy dzieci pojadą do kina, teatru na wycieczki itp. Cytowany z Rozporządzenia zapis zakazuje wyjść poza ogrodzenia przedszkola i musimy się dostosować. Mamy duży ogród i możliwość wychodzenia z dziećmi na świeże powietrze, by mogły biegać i bawić się radośnie przynajmniej dwa razy w ciągu dnia, gdy  warunki pogodowe na to pozwalają. Naszym zadaniem jest przygotowanie dzieci do rozpoczęcia nauki w szkole. Realizowane w przedszkolu programy wzbogacane programem regionalnym zawierają w swych obszarach nie tylko wiedzę i umiejętności, ale także plastykę, muzykę, śpiew, taniec. Ponadto organizowane zajęcia dodatkowe takie jak : rytmiczno – umuzykalniające, logoterapia, język angielski, religia katolicka wypełniają w całości czas i zaspokajają potrzeby dziecka, które ma również prawo do swobodnej zabawy i działania. Przedszkole nie posiada wolnej sali do zajęć baletu, tańca itp. dla chętnych dzieci.

Jeszcze raz dziękuję za wypełnione treścią ankiety, serdecznie pozdrawiam.

                                                                               Zofia Smajdor

Dodaj do zakładek Link.

Możliwość komentowania została wyłączona.