O nas

Niepubliczne Przedszkole „Jaś i Małgosia”
w Nowym Sączu

Misja:

Wychowujemy i uczymy w zgodzie z tradycją i kulturą

Jasno określone cele pozwalają na pełną ich realizację, a tym samym wytyczenie nowych ścieżek w codziennej pracy. Współpraca nauczycieli, rodziców i pracowników obsługi pozwala na dążenia do zmiany, zakładania wyższych celów do realizacji bogatych, bogatych forma współpracy, poprawy jakości. Prawdziwym źródłem naszego wyboru jest partnerstwo z dzieckiem, które uważamy za jedyną słuszną metodę postępowania. Chcemy by nasze przedszkole było przyjazne dzieciom i ich rodzicom, miało swój charakter i cieszyło się uznaniem środowiska, by dziecko wyrosło na wzorowego sądeczanina i godnego Polaka.

Baza:

Przedszkole mieści się w typowym budynku, dysponuje dużymi salami zabaw, toaletami, miejscem do zabaw rytmiczno – umuzykalniających i ćwiczeń gimnastycznych. Na piętrze znajduje się zaplecze kuchenne, w którym cztery kucharki sporządzają posiłki dla dzieci. W przedszkolu znajduje się także gabinet logopedyczny i psychologa. Dzieci, które mają potrzeby leżakowania śpią w pokoju na parterze. Każda sala zabaw wyposażona jest w dostosowane do wieku zabawki, meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny, komputery, tablice multimedialne. Przy przedszkolu jest także duży ogród wyposażony w odpowiedni sprzęt do zabaw na powietrzu.

Kadra

Przedszkole zatrudnia wysoko wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną. Przez cały czas pobytu dziecka w przedszkolu grupę prowadzi jeden nauczyciel przygotowując dzieci do podjęcia nauki w klasie pierwszej.

Programy

Praca wychowawczo – dydaktyczno – opiekuńcza oparta jest na „Podstawie programowej wychowania w przedszkolu”. Rodzice dają wyraz swojej aprobaty dla celów programowych w naszym przedszkolu. Wybrany przez nauczyciela program zatwierdzony przez dyrektora wspomagany jest programem autorskim edukacji regionalnej a także ogólnopolskimi programami „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia zdrowego przedszkolaka”, „Kubusiowi przyjaciele natury”, „Wędrujemy razem z PTTK”.
Wybrane programy pozwalają ożywić, zaciekawić wzmocnić więzi uczuciowe a przede wszystkim wychowywać dzieci w szacunku do korzeni, wzbogacają Podstawę programową wychowania w przedszkolu rozszerzonymi wiadomościami o regionie, dostarczając dzieciom wielu przeżyć, wprowadzając je w świat baśni, legend, muzyki, tańca ludowego oraz zwyczajów i obrzędów. Kształtują postawę przywiązania do Ojczyzny, regionu i poczucia dumy z bycia jego częścią.

Główną metodą pracy z dziećmi jest ukierunkowanie ich na przeżywanie wewnętrzne w poznawaniu piękna ziemi ojczystej i świata. Na co dzień oznacza to uczenie szacunku do rodziców, osób starszych, wychowawców, duchownych, ziemi ojczystej chleba i wody jak źródła życia.

Wartości pielęgnowane dawniej są bardzo aktualne teraz, będą aktualne zawsze. Dzięki współpracy z rodzicami, ich aprobatą dla celów programowych możemy te wartości w naszych wychowankach kształtować w sposób dla nich radosny, zrozumiały i przystępny zwłaszcza poprzez własny przykład.

Zajęcia dodatkowe organizowane w przedszkolu są są uzupełnieniem zajęć programowych i należą do nich:
– zajęcia rytmiczno – umuzykalniające- dwa razy w tygodniu
– język angielski – – dwa razy w tygodniu
– gimnastyka korekcyjno – kompensacyjna
– logoterapia
– religia katolicka na pisemną prośbę rodziców – dwa razy w tygodniu
– pomoc psychologiczna dla rodziców i za ich zgodą>
Wszystkie w/w zajęcia realizuje kwalifikowana kadra specjalistów przy ścisłej współpracy z rodzicami i nauczycielami.

Wnikliwe rozpoznawanie potrzeb i uzdolnień dzieci, które staramy się zaspokajać i rozwijać w poczuciu tolerancji i bezpieczeństwa, a przede wszystkim miłości podczas realizacji podstawy programowej i innych wymienionych wcześniej programów, a także zajęć dodatkowych. Dają możliwość planowania pracy indywidualnej, wycieczek krajobrazowych, zajęć otwartych, uroczystości, udziału w konkursach muzycznych, plastycznych, sportowych, itp. Ważną rolę zw pracy z dzieckiem odgrywają wyjazdy do muzeów regionalnych: „Miasteczka Galicyjskiego”, Sądeckiego Parku Etnograficznego, „Kubalówki” w Podegrodziu, „Domu na dołkach” w Starym Sączu, muzeum rzeźby w Paszynie, kina, teatru podczas, których uczą się prawidłowych zachowań w miejscach publicznych.

Po rozpoznaniu potrzeb, oczekiwań wszystkich podmiotów zawartych w ankietach, wywiadach, rozmowach wiemy, że nasze wspólne działania są doceniane i akceptowane, że podobają się tez naszym wychowankom, spełniają wymagania programowe i sprzyjają dobremu wychowaniu i bardzo dobremu przygotowaniu dziecka do nauki w klasie pierwszej.

Wszyscy dobrze wiemy, że:

„Źle zbudowany dom można rozebrać
i zbudować od nowa,
Źle wychowanego człowieka nie da się
Wychować drugi raz.”

Możliwość komentowania została wyłączona.