Adaptacja

Informujemy, że spotkania adaptacyjne dzieci po raz pierwszy przychodzących do przedszkola odbędą się w dniach 23 – 27 sierpnia, od godziny 900 do 1300. W tym czasie dziecko pozostaje pod opieką rodzica lub opiekuna. Bardzo prosimy zaopatrzyć się w obuwie zastępcze oraz maseczkę. W dniach 30 i 31 sierpnia przedszkole… Continue reading

Opłaty za przedszkole

Szanowni Państwo! W związku z przekazanymi informacjami przez Premiera i Ministra Zdrowia na dzisiejszej konferencji prasowej zwracamy się do Państwa z prośbą o nie dokonywanie wpłat za przedszkole. Informację o wysokości opłaty za kwiecień podamy najprawdopodobniej po uzyskaniu informacji o możliwości otwarcia przedszkola dla wszystkich dzieci. Dzieci obecnie uczęszczające do… Continue reading

Komunikat

Powiatowy Inspektor Sanitarny w Nowym Sączu poinformował mnie że od dnia 30 marca 2021r. mogę przyjąć dzieci pracowników służb medycznych i mundurowych pracujących przy covid-19. Test wykonany dwukrotnie w Krakowie jest negatywny i możemy zapewnić dzieciom bezpieczne warunki pobytu. Zofia Smajdor

List do Rodziców

Szanowni Rodzice! Pragnę podziękować za wypełnienie ankiet. Wnikliwie wszystkie przeanalizowaliśmy, to co było możliwe już zostało poprawione mam na uwadze dostęp do strony internetowej każdej grupy. W najbliższych dniach przekażę nauczycielom prośbę by jak najczęściej rozmawiały z Państwem o postępach dzieci. Kontakt bezpośredni jest niemożliwy – Rozporządzenie Ministra Zdrowia i… Continue reading